Vi ste u:: Home Priprema konstrukcije za cinčanje
Priprema konstrukcije za cinčanje

- IZGLED POVRŠINE KONSTRUKCIJE

Materijal za cinčanje ne smije biti ofarban, uprljan katranom ili velikim slojem ulja ili masti. Materijal ne treba označavati gipsom, bojom ili flomasterom. Napovršini ne smiju postojati greške dvoplastičnosti, uvaljane cundera, uvaljane emulzije ili ne čistoća, ostataka paste za varenje. U cijevima i uglovima ne smije biti ostataka nakon pjeskarenja ( pijeska ).

 

- KAČENJE ( VEZIVANJE ) KONSTRUKCIJE

Potrebno je predviditi na svakom elementu otvor za vezivanje konstrukcije. Za elemente dužine do 1900 mm potreban je jedan otvor na vrhu udaljen do 20 mm od kraja. Za elemente duže od 1900 mm potrebna su dva otvora, po jedan na svakom kraju. Prečnik otvora zavisi od veličine i težine konstrukcije. Minimalni prečnik otvora je 8 mm.

Otvori za vezivanje U i I profila

 

Na profilima dužim od 5 m otvori moraju biti udaljeni od krajeva da bi se sprječilo savijanje elemenata.

 

- TEHNOLOŠKI OTVORI

Svaki element ili konstrukcija mora imati otvore za:

- ulaz i izlaz cinka

- izlaz vazduha iz zatvorenih cijevi i uglova

- otvori moraju biti u krajnjim gornjim, odnosno krajnjim donjim tačkama, neposredno uz mijesto vara

Veličina tehnoloških rupa mora biti najmanje 30% od prečnika cijevi.

Ako kod cinčanja šupljeg tijela nema otvora, vazduh i vlaga usled zagrijavanja i naglog širenja mogu dovesti do eksplozije.

Na samom predmetu treba ostavljati dovoljan i slobodan prostor za ulaz i izlaz cinka i izlaz vazduha za vrijeme postupka toplog pocinčavanja.

Kod poprečnih ukrućenja, bolje je obezbediti ( pera ) iskošenje od otvora u uglu. Na nosačima koji se završavaju pločom moguće je obezbediti odgovarajuće otvore kao na crtežima:

 

 


          OGRADE

 

Na ogradama je potrebno izvršiti bušenje tehnoloških otvora na svim cijevima kako je prikazano na slici.

Tehnološki otvori moraju biti uz sami var.

Na primjerima je prikazano gdje su potrebni tehnološki otvori. Šuplja konstrukcija mora imati otvore za ulaz i izlaz cinka i izlaz vazduha. Otvori moraju biti minimum 30% od unutrašnjeg prečnika cijevi.

Ukoliko su pravougaone ili kvadratne cijevi zavarene sa obe strane i u sklopu je potrebno bušiti tehnološke otvore kao na crtežu:

Na nosačima je potrebno izbušiti tehnološke otvore na obe ploče kao i na svim ukrutima vršiti sječenje po detalju "A".

- Najpovoljnije - kompletno otvoreno "isti prečnik" kao presjek dna i vrha.

 

Cjevasti stubovi sa pločom. Mjesta tehnoloških otvora:

Lokacija otvora:

1. Najpoželjnije - kompletno otvoreno "isti prečnik" kao presjek dna i vrha.

2. i 3. Jednake zamjene ako puno otvaranje nije moguće.

4. Mora biti upotijebljeno sa 2 ili 3 ako rupe nisu dozvoljene na vrhu presjeka - Dva okrugla 180 stepeni udaljena u liniji sa otvorima 2 i 3.

Na rasvjetnim stubovima je potrebno bušenje tehnoloških otvora kao na crtežu:

Konstrukcija od cijevi fi76mm i većih

Mjesta tehnoloških otvora za ulaz i izlaz cinka i izlaz vazduha za vertikalne i  presjeke pod uglom. Prikazano pomoću strjelica kao na slici:

Rezervoare treba konstruisati tako da je omogućeno kompletno cijeđenje cinka i nesmetan izlaz vazduha. Priključci na rezervoarima treba da se završavaju zajedno sa zidom rezervoara.

U sledećim slučajevima su prikazani pravilni načini otvora za ulaz - izlaz cinka i izlaz vazduha:

Zatvoreni "U" profili trebaju imati otvore u uglovima za ulaz - izlaz cinka i izlaz vazduha.

- Sve stranice kontejnera trebaju imati po mogućnosti užebljenja

- Dno kontejnera mora posjedovati tehnološki otvor prema detalju "A". Potrebni tehnološki otvori su dati na crtežu.

- Na kontejneru na bočnim stranama gdje nema užljebljenja nastaće manje ili veće deformacije prilikom toplog cinčanja.

Na nosačima prikazanim na skici potrebni su tehnološki otvori prema detaljima.

- Vrhovi moraju biti kompaktni i potpuno očišćeni.

 Ukoliko postoji mogućnost stvaranje "džepa" od tri strane, jednu stranu obavezno otvoriti (15/45stepeni).

 

PRIMJERI KONSTRUKCIJA KOJE SE TREBAJU CINČATI SAMO SPOLJA ( HLADNJACI, ISPARIVAČI )

Isparivači, hladnjaci moraju imati "odušak" (izduvnu cijev) koja je zavarena ili spojena bakarno - azbestnim zaptivačem.

Cijev treba da je duga 400 - 500mm i da je pričvršćena tako da kod potpunog potapanja šupljeg tijela u cink, ova cijev ostane dovoljno iznad površine, da cink ne može ući u šuplje tijelo.

Ovakvi konstruktivni dijelovi moraju biti ispitani na pritisak, moraju imati limenu tablicu sa brojem atesta što garantuje ispravnost šupljeg tijela.U fabrici se mogu pocinčavati isparivači, hladnjaki zapremine maksimalno do 300l. Nakon ispitivanja obavezno isprazniti  iz šupljeg tijela medij kojim su ispitivani ispravnost isparivača,hladnjaka. 

Zbog specifičnog pocinčavanja ovakvih konstrukcija obavezno konsultovati izvršioca cinčanja.

PAKOVANJE

Konstrukcija koja se doprema na cinčanje mora biti pravilno spakovana, tako da je moguć istovar viljuškarom, a da se elementi ne oštete. 

Konstrukcija koja se doprema a nije pravilno spakovana za transport može pretrpiti mehanička oštećenja za šta izvođač cinčanje ne odgovara.

Primjer pravilnog skladištenja:

 

 

Četné drogy přístupný on-line, proč ztrácet čas a navštívit lékárnu, jestli možná budete snadno koupit Cialis sedět doma. Některé léky jsou obvykle používány k léčbě potápěčům typů infekcí způsobených bakteriemi, jako je angína a infekcí nosu. Existují různé léky na každých onemocnění. Pokud myslící koupit Tadalafil, nebude možná chtít studovat o . Co lidé mluví o ? Četné webové stránky jej popisují jako . Mnozí možná věří, že účinnost Cialis je dobře zdokumentováno. Muži s poruchou sex potřebovat odbornou pomoc. Některé léčebné postupy budou zahrnovat nějakou terapii. Rozhodnete-li se získat léky, jako je Cialis, on-line, pokud je to možné vidět svého poskytovatele zdravotnických péče, než to udělat. On-line lékárník služby jsou jedinou bezpečnou volbu, pokud se chystáte k nákupu léků, jako je Cialis, on-line.