Vi ste u:: Home Tehnologija proizvodnje
Tehnologija proizvodnje

Projektovani kapacitet fabrike na godišnjem nivou je 12.800 tona.

Radna energija je električna.

Temperatura cinčanja je 440-450 stepeni Celzijusa.

Dimenzije kade su 7000mm x 2200mm x 1800mm.

Nosivost kranova 2 x 2 tone.

Standardi EN ISO 1461, ASTM-A 123,  ASTM-A 385


TEHNOLOGIJA VRUĆEG POCINČAVANJA

       Proces toplog pocinčavanja sastoji se iz:

- pregleda konstrukcije i šaržiranja konstrukcije na šarže, hemijske pripreme i samog procesa pocinčavanja. 

       Hemijsku pripremu čini niz postupaka potapanja konstrukcije u određene rastvore. Sušenje u sušari na temšeraturi do 150 stepeni Celzijusa. Nakon hemijske pripreme vrši se pocinčavanje konstrukcije u rastopljeni cink na temperaturi od 440 - 450 stepeni Celzijusa. Potapanjem u rastopljeni cink stvara se zaštitna prevlaka, sloj legure Zn i Fe  i sloj samog cinka, koja štiti konstrukciju od korozije.

Nakon cinčanja se vrši hlađenje konstrukcije u kadi sa vodom. Zatim se konstrukcija potapa u rastvor pasivizacije koji služi za stabilizaciju prevlake i spreječavanje nastajanja "bijele rđe". 

 Ispiranje u vodi i kontrola pocinčane konstrukcije.

U fabrici se kontrolišu svi parametri tehnološkog procesa:

- temperature rastvora u kadama

- koncentracije i gustina rastvora

- količine soli željeza u kiselinama i količine željeza u fluksu

- temperatura cinka  u peći- permanentno

- ispitivanje otopine cinka na cink i druge metale

- izgled i debljina prevlake

 

ŠEMA TEHNOLOŠKOG PROCESA VRUĆEG POCINČAVANJA

Dimenzije kada:

Dimenzije koje je moguće cinčati iz jednog puta zavise u prvom redu od dimenzija kada.

Dimenzije naših kada su:

- dužina 7000 mm; širina 1800 mm; visina 2200 mm;

Dok se iz dva puta mogu cinčati komadi do 9500 mm dužine. 

Maksimalna težina konstrukcije za cinčanje može iznositi do 3800 kg.

Naručilac bi trebao da se prethodno posavjetuje o dimenzijama i težini kostrukcije koju želi cinčati.

 MATERIJALI POGODNI ZA TOPLO POCINČAVANNJE

Prije same mašinske pripreme konstrukcije konstruktor treba da zna da li se materijal cinča i samim tim se moraju upotrebljavati materijali koji su prikladni za toplo cinčanje.

Većina materijala koji sadrži gvožđe, vruće valjani čelici, hladno valjani čelici,čelici za livenje se mogu uspješno zaštititi od korozije metodom toplog pocinčavanja.

Za toplo pocinčavanje naročito su podobni neumireni i aluminijum umireni čelici. Kod ovih čelika nastaje normalna prevlaka ( prevlaka koja sadrži i sloj legure željezo - cink i čisti sloj cinka ).

Hemijiski sastav materijala bitno utiče na kvalitet prevlake cinka.

Čelik koji se koristi za cinčanje u svom hemijskom sastavu treba da ima:

- ugljenik ( C<0.25% ); silicijum ( Si<0.32% ); fosfora ( P<0.04% ); mangan ( Mn<0.25% ).

Ukoliko ima viška ovih elemenata dovešće do formiranja prevlake drugačije od normalne. Ovi elementi imaju uticaj na ubrzani rast sloja legure željezo - cink, dok rast sloja čistog cinka može da izostane.

Ovakva prevlaka je vidljiva kao mat siva površina nasuprot uobičajenom sjajnom i glatkom izgledu pocinčane prevlake, te ovakve su nestabilnije i krtije u odnosu na normalne prevlake.

Pocinčane prevlake se specificiraju po svojoj otpornosti na koroziju, a ne po svom izgledu. Relativna otpornost na koroziju normalnih i nenormalnih prevlaka je u praktičnom smislu ista.

Potrebno je da konstrukcije u sklopu budu sastavljene od elemenata napravljenih od čelika sličnog hemijskog sastava i površinskog stanja.

TABELA DEBLJINA PREVLAKE ZA NE CENTRIFUGIRANE UZORKE PO STANDARDU EN ISO 1461

 

 KOMBINACIJA RAZLIČITIH MATERIJALA I KOMBINACIJA

Različite metode izrade, kombinacija različitih materijala mogu otežati dobijanje uniforme prevlake.

Treba izbjegavati kombinaciju starog i novog čelika, kao i livenog sa valjanim u istom sklopu.

Različiti parametri potapanja u rastvore ( vrijeme potapanja, koncentracija rastvora ) su potrebni za:

- izutetno korodirane površine; 

- mašinski obrađene površine;

-  odlivke;

vruće valjani čelik;

hladno valjani čelik;

- liveno gvožđe;

- kovano gvožđe;

- čelik sa povećanim sadržajem C, Mn, P, Si;

Zarđali, reljefni, ili kovani čelici ne treba da budu korišteni u kombinaciji sa novim ili mašinski obrađenim površinama zbog razlike u gore navedenim parametrima.

Proizvođač livenih dijelova mora znati unaprijed da će liveni dijelovi biti cinčani, te da je potrebno izvršiti kvalitetno pjeskarenje i čišćenje površine, grafit i pjesak moraju biti potpuno odstranjeni sa površine.

Ako su kombinacije različitih materijala u sklopu prethodno je potrebno površine podvrgnuti pjeskarenju i nakon toga sa površine odstraniti sav zaostao pijesak.

Na površini lima ne smiju postojati greške dvoplastičnosti, uvaljani cunder, uvaljane emulzije ili nečistoće.

CINČANJA ŠUPLJIH TIJELA, REZERVOARA

Pošto je ne moguće pratiti proces pocinčavanja iznutra, nameće se potreba da unutrašnje površine moraju biti čiste radi što bolje pripreme za pocinčavanje. U protivnom prevlaka cinka spolja može biti odlična a da to ne znači da je tako i unutra.

DEFORMACIJE KONSTRUKCIJE

Uzrok za deformacije konstrukcije tzv. vitoperenja je oslobađanje unutrašnjih naprezanja za vrijeme cinčanja na temperaturi do 450 stepeni Celzijusa.

Sopstvena naprezanja su zastupljena u svakoj konstrukciji u obliku:

- naprezanja valjanja

- naprezanja od hladne obrade

-naprezanja od zavarivanja

Ova naprezanja su u ravnoteži te ne dolazi do deformacije. Unošenjem toplote ravnoteža se remeti i mogu nastupiti deformacije. 

Kod zavarivanja treba voditi računa da se izbjegnu nepotrebna naprezanja, koja kasnije kod cinčanja mogu dovesti do deformacije.

Unutrašnje naprezanje koje nastaje nepravilnim zavarivanjem usled toplog cinčanja mogu izazvati deformacije materijala. 

Spajanje elemenata različitih debljina takođe može da bude uzrok deformacija pošto su brzina zagrijavanja i hlađenja različitih debljina različita.

PRIMJERI TERMIČKIH DEFORMACIJA SU KOD:

- tanki limovi većih dimenzija

- konstrukcije gdje su zavareni limovi različitih debljina

- mreže učvršćene u ramove ili pojedinačno

- dužih cijevi i profila

Deformacije konstrukcije se ne mogu kontrolisati kod pocinčavanja. Tako da pocinčavaoc ne može biti odgovoran za eventualne deformacije koje se javljaju kao posledica temperaturnih oscilacija.

Deformacije možemo smanjiti ili izbjeći na sledeći način:

- pravilnim zavarivanjem kako bi naprezanje koje nastaje kod zavarivanja bilo što uravnoteženije za cijelu konstrukciju

- simetričnim zavarivanjem što bliže težišnoj liniji i ne više nego što je potrebno

- izbjegavati mjestimična ili tačkasta zavarivanja, posebno kod spajanja limova ili profila različite debljine

- prethodnim žarenjem - popuštanjem napetosti u materijalu

- predvidjeti otvore za punjenje i pražnjenje u zahtjevanom obliku radi omogućavanja bržeg uranjanja cijevnih elemenata

- ubacivanjem ojačanja koja moraju biti od istog materijala i što ujednačenijih debljina

- kačanjem konstrukcije na više mjesta zbog sprječavanja savijanja ( ako to omogućava oblik konstrukcije ) 

Prilikom cinčanja zavarenih sklopova, zona vara i metalna kompozicija vara mogu uticati na karakteristike zaštitnog sloja.

Prilikom varenja treba koristiti neobložene elektrode kada je moguće, da bi sprječili nastajanje šljaka na komadu koji se vari.

Pri varenju ostaci šljake su hemijski inertni u rastvoru kiseline, pa njihovo postojanje proizvodi grube površine i nedostatak zaštitne prevlake cinka.

Ako se upotrebljavaju obložene elektrode, ostaci ( šljaka ) moraju biti uklonjeni mehaničkim putem.

Zavarivanje postupkom MIG, TIG, CO2 su preporučeni sve dok ne proizvode trosku. Zavarivanje elektrodom bogatom silicijumom može uzrokovati tamniju površinu u oblasti vara.

Varovi moraju biti kompaktni i čisti. U poroznom i nepotpunom varu nakon cinčanja dolazi do curenja oksida iz tih mijesta po pocinčanim komadima. U prisustvu vlage iz atmosfere ova mjesta postaju izvor korozije.

Nekoliko primjera mogućih izvora korozije u slučajevima ukrućivanja konstrukcije:

- Ugaoni profili


- U profili

 

- Ukrućivanje novih ploča sa osiguranom cirkulacijom cinka

 


 

 

- Varovi moraju da budu kompaktni, očišćeni od šljake, pijeska...

 

- Nosači

 

   

 

Zavarivanje obaviti prema propisima za vruće pocinčavanje naljegajuća površina je ograničena.

Na zavarenim komadima potrebno je predvidjeti otvore za izlaz vazduha. U protivnom, postoji mogućnost da se var otvori 1 - 2 cm, a vazduh koji ne može izaći može izazvati opasne eksplozije tokom procesa cinčanja. Navarena ojačanja treba što više izbjegavati u ovakvim konstrukcijama.

 

 

Četné drogy přístupný on-line, proč ztrácet čas a navštívit lékárnu, jestli můžete snadno koupit Cialis sedět doma. Některé léky jsou obvykle používány k zacházení potápěčům typů infekcí způsobených bakteriemi, jako je angína a infekcí nosu. Existují různé léky na každých onemocnění. Pokud přemýšlení koupit Tadalafil, budete možná chtít studovat o . Co lidé mluví o ? Četné webové stránky jej popisují jako . Mnozí možná věří, že účinnost Cialis je dobře zdokumentováno. Muži s poruchou pohlaví potřebovat odbornou pomoc. Některé léčebné postupy budou zahrnovat nějakou terapii. Rozhodnete-li se dostat léky, jako je Cialis, on-line, pokud je to možné vidět svého poskytovatele zdravotní péče, než to udělat. On-line lékárník služby jsou jedinou bezpečnou volbu, pokud se chystáte k nákupu léků, jako je Cialis, on-line.