Vi ste u:: Home Tehnologija proizvodnje Prednisti toplog pocinčavanja
Prednisti toplog pocinčavanja

           Pocinčavanje širokog spektra proizvoda izvodi se tehnologijom VRUĆEG POCINČAVANJA. Vruće pocinčavanje predstavlja najefikasniju i ekološki najprihvatljiviju zaštitu čelika na svijetu. Vruće pocinčavanje predstavlja cijelovitu višegodišnju zaštitu.  U kombinaciji sa farbanjemkvalitetna zaštita može trajati i preko 50 godina.

DESET NAJVAŽNIJIH RAZLOGA ZA ODABIR TEHNOLOGIJE VRUĆEG POCINČAVANJA

 

1. NIŽI TROŠKOVI PROIZVODNJE: Vruće pocinčavanje nije radno intenzivn, već automatsko;

2. EKONOMSKA UŠTEDA: Zbog svoje dugovječnosti pocinčani proizvodi omogućavaju duži vijek trajanja investicije i veći ekonomski povrat.

3. DUGOVJEČNOST: 20 - 40 godina u pomorskim uslovima i 30 - 70 godina u blažoj atmosferi ako je sloj nanesenog cinka 120 mikrometara.

4. TROSTRUKA ZAŠTITA: 

    Prvo: Sloj cinka nanesen procesom vrućeg pocinčavanja  garantuje dug životni vijek proizvoda.

    Drugo: Cinkova boja kojom se pokrivaju svi nezaštićeni dijelovi  nastali naknadnim bušenjem, rezanjem ili mehaničkim oštećenjem čeličnog proizvoda.

    Treće: Spriječeno je uzdužno prodiranje korozije po čeličnom proizvodu nestalo na mjestu oštećenja.

5. BRZA PRIMJENA: Farbanje traje sedmicama i zavisi od vremenskih uslova, dok vruće pocinčavanje traje praktično jedan dan. 

6. KVALITET I POUZDANOST: U primjeni su svjetski standardi:  EN ISO 1461 i ASTM-A 123

7. MEHANIČKA OTPORNOST: Proces vrućeg pocinčavanja pruža dodatnu mehaničku otpornost.

8. LAKA PROVJERA KVALITETA POCINČAVANJA: Priroda procesa vrućeg pocinčavanja  je takva da je zaštita kvalitetna ako sloj cinka na čeličnom proizvodu izgleda čvrsto i ne prekinuto. debljina sloja cinka lako se kontroliše tokom i nakon procesa pocinčavanja.

9. BRZA PRIMJENA: Pocinčani čelik spreman je odmah za upotrebu i nije potrebna dodatna obrada na mjestu ugradnje.

10.  POTPUNO PRESVLAČENJE I NAJSLOŽENIJIH OBLIKA ČELIČNIH PROIZVODA: Čak su i najnepristupačnija mjesta zaštićena cinkom.