Vi ste u:: Home Obavještenja Skupština akcionara
Skupština akcionara

Управни одбор ''ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ''  

Акционарско друштво Сребреница

 

 

На основу Члана 267. и Члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске'' број 127/08, 58/09 и 10/11) и Члана 40. Статута ''Фабрике за поцинчавање'' Акционарско друштво Сребреница и Одлуке Управног одбора Друштва од дана 18.01.2012. године, Управни одбор ''Фабрике за поцинчавање'' Акционарско друштво Сребреница

 С А З И В А

II ванредну сједницу  Скупштине акционара

''ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ'' Акционраско друштво Сребреница

 

II ванредна сједница Скупштине акционара ''ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ'' Акционарско друштво Сребреница (у даљем тексту: Друштво) одржаће се дана 17.02.2012. године у сједишту Друштва, Сребреница, улица Николе Тесле бб, Поточари, са почетком рада у 12 часова са сљедећим:

 

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 

  1. Избор радних тијела Скупштине Друштва:

-          Предсједника Скупштине,

-          Записничара,

-          Комисије за гласање, и

-          Два овјеривача записника.

  1. Разматрање и усвајање записника са 18. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
  2. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва.

 

Уколико се због недостатка кворума сједница не одржи заказаног дана, поновљена Скупштина ће се одржати исти дан, на истом мјесту и са истим дневним редом, са почетком  рада у 13 часова.

 

Позивају се акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара на десет дана прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. на дан 07.02.2012. године.

 

Материјали за сједницу Скупштине акционара могу се добити на увид у сједишту Друштва, сваким радним даном у периоду од 08 до 12 часова, односно на www.blberza.com.

 

Обзиром да се врши измјена и допуна Стаута Друштва на сједници ће присуствовати нотар у складу са обавезом према Закону о нотарима РС.

 

                                                                  Управни одбор