Vi ste u:: Home Obavještenja
Obavještenja
Procjena vrijednosti kapitala "FPS" A. D. Srebrenica

Klikom na link ispod možete preuzeti dokument o procjeni kapitala "FPS" A. D. Srebrenica u elektronskoj formi.

 

Procjena vrijednosti kapitala "FPS" A. D. Srebrenica

 
Poziv za treću vanrednu Skupštinu akcionara
Upravni odbor ''FABRIKE ZA POCINČAVANJE''  
Akcionarsko društvo Srebrenica
 
Na osnovu Člana 304. stav 1. tačka v), a u vezi sa Članom 272.  stav 4. i 6. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 127/08 i 58/09), Člana 40. stav 1. alineja 3. Statuta ''FABRIKE ZA POCINČAVANJE'' Akcionarsko društvo Srebrenica i na osnovu odluke Upravnog odbora ''FABRIKE ZA POCINČAVANJE'' Akcionarsko društvo Srebrenica o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara ''FABRIKE ZA POCINČAVANJE'' Akcionarsko društvo Crebrenica, Upravni odbor '' FABRIKE  ZA POCINČAVANJE'' Akcionarsko društvo Srebrenica  objavljuje:
 
P O Z I V
 
Za ___vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ''FABRIKE ZA POCINČAVANJE'' Akcionarsko društvo Srebrenica ( u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana .................. godine sa početkom rada u .......časova, u sjedištu Društva, Nikole Tesle bb, Potočari, sa sljedećim 
Opširnije...
 
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

FABRIKA ZA POCINČAVANJE“

akcionarsko društvo, Srebrenica

-         Skupština akcionara –

AD-3

PRIJEDLOG

 

         Na osnovu člana 27., a u vezi sa članom 71. Statuta „FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica, Skupština akcionara „FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica na sjednici održanoj dana ______2012.godine, donijela je

 

O D L U K U

izmjenama i dopunama Statuta

„FABRIKE ZA POCINČAVANJE“ akcionarsko društvo, Srebrenica

 

 

Opširnije...
 
Skupština akcionara

Управни одбор ''ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ''  

Акционарско друштво Сребреница

 

 

На основу Члана 267. и Члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске'' број 127/08, 58/09 и 10/11) и Члана 40. Статута ''Фабрике за поцинчавање'' Акционарско друштво Сребреница и Одлуке Управног одбора Друштва од дана 18.01.2012. године, Управни одбор ''Фабрике за поцинчавање'' Акционарско друштво Сребреница

 С А З И В А

II ванредну сједницу  Скупштине акционара

''ФАБРИКЕ ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ'' Акционраско друштво Сребреница

 

Opširnije...