Priprema materijala

PRIPREMA MATERIJALA ZA POCINČAVANJE

 cesta pitanja

 • Materijal na pocinčavanje treba dostaviti čist, bez tragova neotopivih materija kao što su: ulja, masti, boje, lakovi, kreč, ostaci od zavarivanja, oznake od flomastera i dr.
 • Varovi moraju biti čisti i kompaktni bez ostataka šljake, prskanja i dr.
 • Potrebni tehnološki otvori moraju biti izbušeni.
 • Na elementima ne smije biti farbe.

KAKO PRIPREMITI MATERIJAL ZA POCINČAVANJE

Elemente pocinčavamo u skladu sa standardom ISO 1461 prema kojem su definisane debljine cinkove prevlake u tablici.

Artikli Minimalna lokalna debljina prevlake na elementu [µm ] Minimalna lokalna debljina prevlake na elementu [µm ]
 Čelik > 6mm 70 85
 Čelik >3mm≤6mm  55  70
 Čelik ≥1,5,mm≤3mm  45 55
 Čelik <1,5,mm  35 45
 Odljevci≥6mm 70  80
 Odljevci<6mm  60 70
 •  Tabela 1. Minimalna i prosječna debljina nanosa cinka na elementima
Čelične cijevi mjere u mm Najmanji Ø otvora u mm
Okrugle      Kockaste   Pravougaone Otvori moraju na oba kraja cjevi biti neposredno uz mjesto zavara
                15             15             20x10                    6
                20             20             30x15                   8
                30             30             40x20                    10
                40             40             50x30                    12
                50             50             60x40                    16
                60             60             80x40                    20
                80             80             100x60                    20
                100           100           120x80                    25
                120           120           160x80                    25
                160           160           200x120                    32
                200           200           260x140                    32
 •  Tabela 2. Preporučeni najmanji promjeri otvora za ozračavanje/ocjeđivanje prema EN 1461

priprema 001

 • Slika 1. Primjeri izvedenih otvora za ozračavanje/ocjeđivanje na zatvorenim cijevima
 • Vidljivo je da su svi otvori i prodori izvedeni uz rubove varova, odnosno uz rubove zatvorenih prostora.

priprema 002a

 • Slika 2. Zatvorene cijevne konstrukcije kvadratnog presjeka

priprema 003

 • Slika 3. a; b; Zatvorene cijevne konstrukcije okruglog presjeka

 priprema 004

 • Slika 4. a, b, c, d; Primjer pravilne izvedbe otvora za odzračivanje i ocjeđivanje na čeličnim konstrukcijama
 • primjer d) Kod većih konstruktivnih elemenata treba paziti da prilikom pocinčavanja, s obzirom na moguću veću površinu koju je potrebno pocinčati, i uvažavajući da s rastom dimenzije profila raste i gruboća površine, može doći do veće količine nastalog pepela koji mora isplivati na površinu. U skladu s tim takve elemente treba prije pocinčavanja dobro pregledati radi utvrđivanja potrebite kvalitete i podesnosti izrađenih prodora i otvora.

priprema 005

 • Slika 5. Primjeri pravilnih izvedbi preklopa, spojeva pomoću preklopa, i pravilnih razmaka između spojenih elemenata konstrukcija
 • Ovdje su prikazani samo neki od najčešćih momenata kada dolazi do preklopljenih površina i  stvaranja opasnih džepova, odnosno načini na koji se osiguravaju od eksplozije. Za razmake između pojedinih elemenata vrijedi: najmanji mogući dozvoljeni razmak između dva elementa u spoju, koji će se pocinčavati ne može biti manji od 4mm.

priprema 007

 • Slika 6. Primjer izvedbi odzračivanja i ocjeđivanja zatvorenih posuda
 • Kod zatvorenih posuda vrijedi opšte pravilo razmještaja tehnoloških rupa (uz rubove krajnjih ploča zatvorenih površina). Eventualno ugrađene cijevi za ulijevanje i izlijevanje isto tako moraju slijediti to pravilo uz to da krajevi tih cijevi ne smiju prelaziti u unutrašnjost posude za više od maksimalno jedne debljine stijenke cijevi. Cijevi i otvori moraju biti smješteni tako da istovremeno omogućavaju izlaz izgorjelog fluksa, dima i prašine, ali i da onemogućavaju stvaranje zračnih džepova.

priprema 008

 • Slika 7  a; b; c; Izvedbe krajeva i definiranje načina ovješavanja proizvoda
 • Položaj rupe za kačenje elemenata na gredu mora osiguravati čvrst i siguran prihvat, dobru manipulativnost, i što manje moguće otiske i tragove na budućoj pocinčanoj površini. lako ti otisci ne znače loš kvalitet, i nisu predmet reklamacije, mogu u znatnjjoj mjeri narušiti estetiku proizvoda.

priprema 009

 • Slika 8 Neki primjeri ukrućivanja radi izbjegavanja izvijanja zbog unutrašnjih naprezanja

 

Adresa

 • Nikole Tesle BB, Potočari, 75430 Srebrenica

Kontakt informacije

 • Tel: +387 56 440 300
 • Faks: +387 56 440 151
 • E-mail: office@cinkara.net

  Ostale informacije

  • JIB: 4400300420004
  • Matični broj: 01318977
  © 2023 FPS-Fabrika za pocinčavanje Srebrenica. Sva prava zadržana.

  Search